• Mynd: freedigitalphotos.net
  Mynd: freedigitalphotos.net

Gerast velunnari

Velunnarar Krabbameinsfélagsins eru þeir sem kjósa að styðja við baráttuna gegn krabbameini með mánaðarlegu framlagi.
Sem velunnari gerir þú okkur kleift að bjóða margvíslega þjónustu, efla fræðslu og forvarnir, rannsóknir og ráðgjöf.

Mánaðarlegur stuðningur er árangursríkasta leiðin til að styðja við baráttuna gegn krabbameini því þannig getur félagið búið við ákveðinn stöðugleika í starfseminni og jafnframt lágmarkað fjáröflunarkostnað.  Sem Velunnari hefur þú ávallt yfirsýn yfir þann stuðning sem þú veitir og getur hvenær sem er óskað eftir breytingum eða hætta stuðningi.

Ráðgjafarþjónusta Krabbameinsfélagsins

Hjá Ráðgjafarþjónustu Krabbameinsfélagsins er veitt fjölbreytt þjónusta virka daga kl. 9:00-16:00. Hún snýr að upplýsingagjöf, fræðslu, ráðgjöf og stuðningi við þá sem hafa greinst með krabbamein og við aðstandendur þeirra.

Á árinu 2014 áttu starfsmenn í um fjögurþúsund samskiptum við sjúklinga og aðstandendur auk þess sem um fimmþúsund sóttu rúmlega tvöhundruð fundi, námskeið og ráðstefnur á vegum þeirra.

Í Ráðgjafarþjónustunni getur fólk hitt hjúkrunarfræðinga, félagsráðgjafa og fleiri fagaðila. Þar er einnig hægt að hitta fólk sem er í krabbameinsmeðferð og hefur lokið henni.

Upplýsingar. Svarað er í síma 800 4040 alla virka daga kl. 13-15. Einnig er hægt að senda tölvupóst á radgjof@krabb.is.

Stuðningur. Sálfélagslegur stuðningur í formi samtals, slökunar og hvatningar er í boði fyrir einstaklinga og minni hópa. Slíkur stuðningur er mikilvægur þáttur í endurhæfingu samhliða krabbameinsmeðferð eða að henni lokinni. Jafningjastuðningur er í boði í gegnum stuðningsnet Krafts og einnig í stuðningshópum félagsins.

Ráðgjöf. Ráðgjöf um forvarnir, helstu einkenni krabbameins, ýmis úrræði og hagnýt mál er tengjast veikindunum svo sem réttindamál. Auk upplýsinga um stuðningshópana og krabbameinsfélög á landsbyggðinni.

Fræðsla. Ýmis námskeið og fyrirlestrar eru í boði. Einnig eru örráðstefnur haldnar á veturna. Dagskrá og helstu atburði má sjá hér.

Rannsóknir

Vísindasjóður Krabbameinsfélagsins
Vísindasjóður Krabbameinsfélagsins var stofnaður í desember 2015 með 250 milljóna stofnfé en þar á meðal eru framlög velunnara og söfnunarfé síðustu ár.

Markmið Vísindasjóðs Krabbameinsfélags Íslands er að efla íslenskar vísindarannsóknir á krabbameinum með því að styrkja rannsóknir á orsökum krabbameina, forvörnum, meðferð og lífsgæðum sjúklinga.

Stefán Eiríksson lögfræðingur er formaður stjórnar sjóðsins en hún er tilnefnd af stjórn Krabbameinsfélags Íslands. Stjórn sjóðsins mun auglýsa eftir umsóknum og annast styrkveitingar úr sjóðnum að fenginni umsögn Vísindaráðs Krabbameinsfélagsins sem mun leggja mat á umsóknirnar.

Miðað er við að auglýsingar um styrkveitingar verði birtar í febrúar ár hvert og að úthlutun úr sjóðnum fari fram í byrjun maí.

Krabbameinsskráin

Krabbameinsskrá Krabbameinsfélags Íslands skráir í einn grunn öll krabbamein sem greinast á Íslandi, gefur út tölfræðiupplýsingar og stundar rannsóknir í samvinnu við innlenda og erlenda vísindamenn auk afgreiðslu umsókna um gögn í þágu rannsókna.

Krabbameinsskráin hefur verið starfrækt af Krabbameinsfélagi Íslands í rúmlega 60 ára og tiltækar eru upplýsingar um greind krabbamein á öllu landinu frá og með árinu 1955.

Starfsemi Krabbameinsskrárinnar er í meginatriðum eftirfarandi:

 • Skráning krabbameina er greinast á Íslandi.
 • Rannsóknir, einkum í faraldsfræði krabbameina, í samvinnu við innlenda og erlenda vísindamenn.
 • Afgreiðsla umsókna um gögn frá Krabbameinsskránni í þágu vísindarannsókna.
 • Útgáfa tölfræðiupplýsinga um nýgengi og algengi krabbameina á Íslandi, lifun sjúklinga og fleira.
 • Upplýsingagjöf vegna erfðaráðgjafar fyrir krabbameinssjúklinga.
 • Fræðsla, upplýsingagjöf og kennsla.

Nánari upplýsingar um Krabbameinsskrána eru hér; www.krabbameinsskra.is

Velunnarasjóður Krabbameinsfélagsins

Velunnarasjóður Krabbameinsfélagsins styður við starf aðildarfélaga Krabbameinsfélags Íslands, bæði svæðafélaga og stuðningshópa með árlegum styrkjum til átaksverkefna. Sjóðurinn styrkir rekstur sjö þjónustuskrifstofa á landinu.

Dæmi um verkefni sem styrkt voru af velunnarasjóði 2015:

 • Þýðing og staðfærsla á fræðsluefni fyrir vef fyrir þá sem eru nýlega greindir með krabbamein í blöðruhálskirtli. Efnið var unnið í samvinnu við stuðningshópana Góða hálsa og Fríska menn .
 • Niðurgreiðsla á fjölbreyttu námskeiðahaldi aðildarfélaga s.s. jóga, endurhæfing, slökun, handavinna o.fl.
 • Niðurgreiðsla á orlofsdvöl fyrir krabbameinssjúklinga á Norðurlandi.
 • Starfsendurhæfingarnámskeið á Austurlandi.
 • Samstarfsverkefni við Rauða krossinn um stuðning við sjúklinga (Brosið).
 • "Kastað til bata" er verkefni á vegum Brjóstaheill -Samhjálpar kvenna, Krabbameinsfélagsins og styrktaraðila, þar sem konum er boðið til veiðiferðar.
 • Endurhæfingarverkefnið FítonsKraftur er endurhæfing í formi hreyfingar og útvistar fyrir ungt fólk á aldrinum 18 - 40 ára sem greinst hefur með krabbamein.

Fræðsla og forvarnir

Í hverjum mánuði eru haldnar ráðstefnur eða fræðslufundir, skrifaðar greinar, gefnir út bæklingar og vandað fræðsluefni á vefsíðu félagsins. Auk þess eru haldin fræðsluerindi í fjölda fyrirtækja og hjá félagasamtökum allt árið um kring.

 • Félagið gefur út fjölda fræðslurita sem eru aðgengileg á heilsugæslustöðvum og sjúkrahúsum og dreift á vegum félagsins.
 • Félagið heldur fræðslufundi og ráðstefnur um ýmis málefni tengd krabbameini og stuðningi við sjúklinga, aðstandendur og til að auka þekkingu heilbrigðisstarfsfólks.
 • Félagið heldur úti vandaðri vefsíðu með yfirgripsmiklu fræðsluefni um krabbamein sem unnið er í samstarfi við fagaðila.
 • Félagið sinnir fræðslu og forvörnum í árveknisátökum eins og Mottumars og Bleiku slaufunni á hverju ári.
 • Starfsmenn halda fræðsluerindi og kynningar víða í samfélaginu eins og í fyrirtækjum og hjá félagasamtökum.

Hér finnur þú ítarlegt fræðsluefni um krabbamein.

Leitarstöðin og hópleit að krabbameini

Skipuleg leit að krabbameini í leghálsi og brjóstum er unnin samkvæmt þjónustusamningi við Sjúkratryggingar Íslands í umboði heilbrigðisyfirvalda. Rekstur krabbameinsleitarinnar er annars vegar fjármagnaður af Alþingi samkvæmt fjárlögum og hins vegar af skoðunargjöldum sem ákvörðuð eru með reglugerð sett af heilbrigðisráðherra. 

Undirbúningur hópleitar vegna ristilkrabbameins hjá körlum og konum stendur yfir.

Leghálskrabbameinsleit
Tilgangur leghálskrabbameinsleitar er að finna leghálskrabbamein á forstigi (alvarlegar frumubreytingar) eða frumstigi sjúkdómsins þannig að hægt sé að meðhöndla hann. Öllum konum á aldrinum 23-65 ára er boðið að koma í leghálsskoðun á þriggja ára fresti.

Hér á landi hefur skipuleg leit að leghálskrabbameini dregið úr nýgengi sjúkdómsins (fjöldi nýrra tilfella á ári) um 70% og dánartíðni (fjöldi þeirra sem deyja á ári) um 90% frá því leit hófst árið 1964. Árangur krabbameinsleitar byggir m.a. á góðri mætingu kvenna, skilvirku eftirliti með innköllun til hópleitar, auk eftirlits með þeim einstaklingum sem greinast með afbrigðileika.

Brjóstakrabbameinsleit
Tilgangur brjóstakrabbameinsleitar er að finna brjóstakrabbamein á frumstigi og markmiðið er að lækka dánartíðni af völdum þess. Öllum konum á aldrinum 40-69 ára er boðið til brjóstakrabbameinsleitar á tveggja ára fresti.

Sé litið til síðustu áratuga hefur þeim fjölgað sem greinast með brjóstakrabbamein en á hinn bóginn hefur fjöldi þeirra er látist hafa úr sjúkdómnum ekki aukist. Þetta þýðir að fleiri læknast af sjúkdómnum og fleiri lifa lengur eftir greiningu. Horfur eftir greiningu brjóstakrabbameins hér á landi eru afar góðar og langflestir sem greinast, eða um 85-90%, eru á lífi fimm árum eftir greiningu.


 

Takk! Allt þetta og meira til getum við gert vegna stuðnings velunnara.


Vörur

Gerast velunnari

Greiðandi

Mánaðarlegt framlag