Beint í efni

Is­landzk­ie Towarzyst­wo On­ko­log­iczne

Islandzkie Towarzystwo Onkologiczne to stowarzyszenie działające w interesie publicznym, które poprzez prowadzone badania, edukację i profilaktykę przyczynia się do ochrony zdrowia społeczeństwa, zapewniając jednocześnie wsparcie i pomoc osobom zdiagnozowanym onkologicznie oraz ich najbliższym zarówno podczas leczenia, jak i po jego zakończeniu. Celem stowarzyszenia jest zmniejszenie liczby zachorowań na nowotwór oraz zwiększenie liczby osób wyleczonych, żyjących dłużej i korzystających z życia – w trakcie choroby i po niej. W swoich działaniach kieruje się ono takimi wartościami, jak troska, niezawodność i postęp.  

Islandzkie Towarzystwo Onkologiczne powstało 27 czerwca 1951 roku, w czasie gdy już działało kilka stowarzyszeń regionalnych. Na corocznym walnym zgromadzeniu drogą głosowania wybierany jest siedmioosobowy zarząd, który spotyka się na zwoływanych raz w miesiącu posiedzeniach.  

Edukacja i profilaktyka odgrywają dużą rolę w działaniach prewencyjnych Towarzystwa Onkologicznego. Zadania w tej dziedzinie są zróżnicowane i nakierowane głównie na osiągnięcie celów, czyli zmniejszenie liczby przypadków nowych zachorowań, obniżenie liczby spowodowanych nimi zgonów oraz poprawienie jakości życia osób ze zdiagnozowanym nowotworem.  

Doradztwo i wsparcie osób zdiagnozowanych i ich rodzin to jedno z priorytetowych działań Towarzystwa Onkologicznego, wprowadzone w 2007 roku. Swoje usługi w tym zakresie oferują między innymi pielęgniarki, doradcy socjalni i psychologowie, którzy ściśle współpracują
z grupami wsparcia Towarzystwa Onkologicznego. W ofercie znajduje się także szeroki wachlarz kursów i warsztatów dla pacjentów, ich rodzin oraz personelu medycznego. Ponadto Towarzystwo Onkologiczne wspólnie z innymi instytucjami posiada osiem mieszkań, z których na czas leczenia mogą korzystać pacjenci mieszkający poza okręgiem stołecznym. 

Instytut Badań i Rejestracji Islandzkiego Towarzystwa Onkologicznego rozpoczął działalność
w 1954 roku. Do jego działań należy przede wszystkim gromadzenie informacji na temat osób,
u których zdiagnozowano nowotwór, oraz stadium zaawansowania choroby. Przetwarzanie danych stanowi podstawę badań epidemiologicznych i źródło wiedzy o przyczynach oraz charakterze nowotworów. Dodatkowo dane te są wykorzystywane w rejestrze jakościowym, który umożliwia kompleksowy przegląd procesu diagnozowania i leczenia pacjenta onkologicznego od chwili postawienia diagnozy do zakończenia pierwszego leczenia. Informacje te służą rozwojowi i są wykorzystywane do tworzenia zestawień danych z innymi krajami. 

Fundusz Naukowy Islandzkiego Towarzystwa Onkologicznego powstał 16 grudnia 2015 roku. Jego celem jest wspieranie islandzkich badań nad nowotworami, między innymi poprzez dofinansowanie badań skupiających się na przyczynach nowotworów, profilaktyce, leczeniu oraz jakości życia pacjentów. Środki z Funduszu wypłacane są raz w roku.  

Biuro Towarzystwa Onkologicznego z siedzibą w Reykjaviku zajmuje się zarządzaniem, obsługą wymienionych działów oraz ogólną administracją. Stowarzyszenie działa na rzecz ochrony równości, praw i interesów pacjentów, między innymi przekazując informacje i uwagi władzom publicznym, uczestnicząc w debatach publicznych oraz komentując bieżące sprawy dotyczące tej grupy pacjentów. Towarzystwo Onkologiczne bierze również udział w planowaniu strategicznym; wśród działań, w które jest zaangażowane, można wymienić tworzenie tzw. islandzkiego planu walki z rakiem, za którego realizację odpowiada Ministerstwo Spraw Socjalnych. Stowarzyszenie aktywnie współpracuje z zagranicznymi siostrzanymi stowarzyszeniami, organizacjami
i instytucjami. 

Towarzystwo Onkologiczne prowadzone jest bez dotacji publicznych, dlatego 95% kapitału pochodzi ze wsparcia społeczeństwa. Najważniejszym jego elementem jest wsparcie Darczyńców, którzy wspomagają działalność stowarzyszenia comiesięcznymi wpłatami. Ponadto Towarzystwo prowadzi różne projekty mające na celu pozyskanie dodatkowych funduszy. Przykładami mogą być kampania „Różowa wstążka” (Bleika slaufan), organizowana w październiku i zwracająca uwagę na nowotwory kobiece, oraz kampania „Wąsaty marzec” (Mottumars), organizowana
w marcu i poświęcona nowotworom u mężczyzn. Sukces obu inicjatyw pokazuje, jak wielkie zainteresowanie wzbudzają i jak duży wpływ mają na społeczeństwo.  

Do Islandzkiego Towarzystwa Onkologicznego należy 20 stowarzyszeń regionalnych rozmieszczonych na terenie całego kraju oraz 7 aktywnych grup wparcia dla pacjentów. Kilka stowarzyszeń regionalnych zatrudniło pracowników do nowo powstałych biur obsługi. Zespół pracowników Towarzystwa Onkologicznego świadczący usługi doradcze służy im profesjonalnym wsparciem.