Akureyri og nágrenni

Krabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis var stofnað 21. nóvember 1952 og eru félagsmenn um 1.454 talsins. Skrifstofan er í leiguhúsnæði að Glerárgötu 34 á Akureyri. Opið frá mánudegi til fimmtudags frá kl. 10:00-16:00 auk þess sem boðið er upp á viðtalstíma þar fyrir utan. 
Framkvæmdastjóri félagsins er Halldóra Björg Sævarsdóttir og formaður stjórnar Guðrún Dóra Clarke. 

KAON-starfsfolkStarfsfólk KAON f.v.: Halldóra Björg Sævarsdóttir framkvæmdastjóri, Eva Óskarsdóttir grafískur hönnuður, Regína Ólafsdóttir sálfræðingur og Katrín Ösp Jónsdóttir hjúkrunarfræðingur.

Starfsemin 2019

Starfsfólk

Starfsmenn eru fjórir og skipta á milli sín 3,65 stöðugildum í byrjun árs. Framkvæmdastjóri, Halldóra Björg Sævarsdóttir textílkennari og jafningjastuðningsfulltrúi í 100% stöðu, Katrín Ösp Jónsdóttir hjúkrunarfræðingur í 85% stöðu. Regína Ólafsdóttir sálfræðingur í 80% stöðu og Eva Björg Óskarsdóttir grafískur hönnuður í 100% stöðu en hún sér um net, kynningar– og markaðsmál. Félagið greiðir 15% stöðugildi fyrir Katrínu.

Gerður var samstarfssamningur við Krabbameinsfélag Íslands í janúarbyrjun þar sem KÍ tryggir faglegan og fjárhagslegan grundvöll fyrir starfi heilbrigðisstarfsmannanna tveggja við ráðgjöf hjá KAON með m.a. greiðslu launa og launatengdra gjalda fyrir 1,5 stöðugildi, reglulegri tengingu við faglegt bakland í Ráðgjafarþjónustu KÍ í Skógarhlíð og greiðslu á föstum starfsmanna- og rekstrartengdum kostnaði.

Sjálfboðaliðar

Eftirfarandi sjálfboðaliðar tóku virkan þátt í starfi félagsins:

Brynjólfur Ingvarsson geðlæknir, umsjón með jafningjastuðningi fyrir karla. Magnfríður Sigurðardóttir, umsjón með leshóp.

Fundir

· Stjórnarfundir
Stjórnin hélt 9 bókaða stjórnarfundi á árinu 2019.

· Aðalfundur Krabbameinsfélags Akureyrar og nágrennis
Aðalfundur félagsins var haldinn á Akureyri 23.apríl 2019. Stjórn lagði fram tillögu um að árgjald til félagsins yrði 3.500 kr. og var sú tillaga samþykkt. Breytingar urðu á stjórn er sex nýir meðstjórnendur komu inn. Einnig er einn áheyrnarfulltrúi.

· Aðalfundur Krabbameinsfélags Íslands
Krabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis átti 5 fulltrúa á aðalfundi KÍ að þessu sinni.

· Samráðsfundir
Starfsmenn sóttu einn samráðsfund starfsmanna svæðaskrifstofa KÍ.

· Formannafundur
KAON átti tvo fulltrúa á formannafundi KÍ árið 2019.

Þjónusta og starfsemi
Starfsemi félagsins miðar að því að þjónusta krabbameinsgreinda og aðstandendur þeirra. Mjög öflug starfsemi var rekin á vegum og í tengslum við Krabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis á árinu. Skráðar heimsóknir á skrifstofu félagsins hafa aukist til muna og voru um 1.750. Þetta eru einstaklingar sem sækja í viðtöl, Eirbergsþjónustu, hópastarf, námskeið og hádegisfræðslu. Á haustönn kom inn starfsmaður frá Krafti í 30% starf sem heldur utan um starfsemi þeirra og viðburði tengda þeim.

- Opnunartími
Frá 1. janúar 2019 var opið á skrifstofunni mánudaga til fimmtudaga frá kl. 13:00 til 16:00, auk þess sem boðið var upp á viðtalstíma utan opnunartíma. Frá 1. september var þjónustan aukin og er opnunartími nú frá kl. 10:00-16:00

- Viðtöl og þjónusta Eirbergs
Krabbameinsgreindir og aðstandendur þeirra gátu óskað eftir viðtalstíma í Ráðgjafarþjónustunni eða í jafningjastuðning. Þjónustan er skjólstæðingum að kostnaðarlausu. Að auki geta konur sem hafa farið í brjóstnám eða fleigskurð pantað tíma í þjónustu Eirbergs þar sem hjúkrunarfræðingur félagsins sér um mælingu, ráðgjöf og mátun.

- Hópastarf
Fjölbreytt hópastarf var í boði á vegum félagsins á liðnu ári.

- Skapandi handverk og spjall - konur
Skapandi handverk og spjall er í boði alla fimmtudaga frá kl. 13-16 og hefur verið mjög vel sótt. Umsjón hefur Halldóra Björg Sævarsdóttur textílkennari og er boðið upp á samveru þar sem fólk getur komið með handavinnu og spjallað saman yfir kaffibolla. Auk þess sem sérstök fræðsla um valin verkefni hefur verið nokkrum sinnum í vetur í tengslum við handverkið. Í boði hefur verið útsaumur, hekl, vatnslitamálun, málaðar Mandölur o.m.fl.

- Kátir Karlar
Jafningjastuðningur fyrir karla er alla laugardaga. Hópurinn hittist undir leiðsögn Brynjólfs Ingvarssonar sem leiðir hópinn í spjalli, stuðning og umræðum. Kaffi hefur verið á vegum félagsins auk þess sem karlarnir sjálfir leggja mikið upp úr að mæta með gott bakkelsi.

- Hádegisfræðsla
Starfsmenn sinna ýmiss konar fræðslu sem tengjast forvörnum, stuðningi og kynningu á starfsemi félagsins, fyrir hópa, einstaklinga og heilbrigðisstarfsfólk. Opin hádegishittingur var á þriðjudögum fyrir hópa s.s nýgreinda, aðstandendur og svo Norðan –Kraft sem er hópastarf fyrir yngra fólkið (18-45 ára) á vorönn. Boðið hefur verið upp á streymi þegar Ráðgjafarþjónustan hefur verið með fræðslu og einnig þegar fræðsla er hjá Krafti. Hefur það gefist vel og umræður skapast eftir fræðsluna. Einnig var streymi frá Ráðgjafarþjónustunni á miðvikudögum einu sinni í mánuði og svo fræðsla á okkar vegum einu sinni í mánuði á miðvikudögum og boðið var upp á súpu og brauð.

- Leshópur
Leshópur hittist reglulega í spjalli um bækur sem hópurinn valdi í sameiningu.

Námskeið
Ýmis námskeið voru haldin á árinu. Þar ber helst að nefna:

- Barnanámskeið
Börn tengd krabbameinsgreindum fengu leiðsögn á vegum Rósu Mattíasdóttur við sköpun verka byggða á tilfinningum tengdum þeim aðstæðum sem þau voru í.

- Fjölskyldunámskeið
Jonna hélt námskeið fyrir fjölskyldur.

- Út í lífið - karlar
Praktískt námskeið fyrir krabbameinsgreinda karlmenn. Stuðst við HAM meðferð.

- Út í lífið - konur
Praktískt námskeið fyrir krabbameinsgreindar konur. Stuðst við HAM meðferð.

- Ungt fólk og krabbamein
Fastir viðburðir fyrir ungt fólk með krabbamein.

Endurhæfing

- Vatnsleikfimi
Vatnsleikfimi í innilaug Sundlaugar Akureyrar tvisvar í viku sem Sigrún Jónsdóttir sjúkraþjálfari sér um.

- Sjúkraþjálfun
Einstaklingsþjálfun í samstarfi við sjúkraþjálfara á Bjargi tvisvar í viku.

- Jóga
Yoga sem Arnbjörg er með var alla miðvikudaga á vorönn í húsnæði Krabbameinsfélags Akureyrar og nágrennis, en á haustönn var boðið upp á Yoga í húsnæði Óms-Gongseturs alla fimmtudaga.

Viðburðir
Félagið skipulagði og/eða tók þátt í eftirtöldum viðburðum:

-Hrúturinn
Samhliða Motturmars stóð Krabbameinsfélag Akureyrar og Nágrennis fyrir Hrútnum í samstarfi við Akureyrarbæ. Aðalviðburður Hrútsins var málþing haldið í Hofi. Á dagskrá málþingsins voru fjölbreyttir fyrirlestrar og skemmtiatriði.

- LÝSA
Félagið tók þátt í LÝSA, rokkhátíð samtalsins og var með kynningu á félaginu í Hofi.

-Bleikur Október
Starfsmenn voru sýnilegir á viðburðum á vegum bleiku slaufunnar og tóku meðal annars á móti veglegum styrk á Bleiku Kvöldi á Icelandair Hotel. Þá var haldið bleikt boð í húsi félagsins.

- Bleikur Október
Jólagleði var haldin í húsi félagsins fyrir ungmenni og aðstandendur.

- Kynningar
Félagið hélt kynningar og/eða fyrirlestra fyrir ýmis góðgerðarfélög og fyrirtræki.

- Málþing - börn og krabbamein
Málþing haldið í sal Lions klúbbsins Hængs.

Íbúðir Krabbameinsfélagsins í Reykjavík.
Krabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis styrkir skjólstæðinga með greiðslum fyrir afnot af íbúðum og dvöl á sjúkrahóteli að fullu og er þetta alltaf verulega stór útgjaldaliður hjá félaginu. Frá og með haustinu greiðir félagið einnig fyrir gistingu fyrir fylgdarmann á nýja sjúkrahótelinu.

AÐSÓKN
Skráð viðtöl, símtöl og annar stuðningur við skjólstæðinga og aðstandendur undir liðnum samkipti eru 3.000 talsins árið 2019. Það var gert átak í skráningum árið 2018 svo tekið skal fram að samanburður við fyrri ár er erfiður og mögulega skekkja í honum. Eins skal tekið fram að skráning í gestabók sem reynt er að styðjast við gæti verið vanskráð, það eru ekki allir sem muna eftir að skrá sig í bókina svo tölur þar gætu verið mun hærri.

FJÁRAFLANIR OG STYRKIR
Starf Krabbameinsfélags Akureyrar og nágrennis byggir alfarið á stuðningi einstaklinga og fyrirtækja. Auk styrkja úr hinum ýmsu sjóðum hlaut félagið styrk úr Velunnarasjóði Krabbameinsfélags Íslands sem kostar m.a. námskeið fyrir krabbameinsgreinda og aðstandendur þeirra og hluta af grunnkostnaði félagsins. Félagsgjöld þeirra sem eru félagar í Krabbameinsfélagi Akureyrar og nágrennis er auk þess ein af meginstoðum þess, en árlega greiða u.þ.b. 1.100 manns félagsgjöld. Þá kjósa æ fleiri að greiða fastann mánaðarlegan styrk til félagsins.

Góðgerðarfélög, fyrirtæki og einstaklingar hafa lagt félaginu lið, ýmist með sérstakri gjöf, sölu varnings til styrktar félaginu eða með því að koma á fót söfnunum. Þá hefur félagið haft tekjur af sölu minningarkorta og smávægilegs varnings.

Þessi velvild og stuðningur sem allir þessir fjölmörgu aðilar sýna okkur er ómetanlegur og gerir okkur kleift að styðja á margvíslegan hátt við bakið á þeim íbúum á okkar félagssvæði sem greinast með krabbamein og aðstandendum þeirra. Öllum þessum aðilum færum við innilega þakkir. Án þessa stuðnings væri þetta ekki mögulegt.

HUSNÆÐI
Krabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis leigir húsnæði í Glerárgötu 34 sem er um 230 fermetrar. Þar er rými fyrir 3 skrifstofur, fjölnota herbergi sem nýtist fyrir hópastarf og ýmiskonar fræðslur, móttaka, tvö viðtalsherbergi og opin aðstaða sem rúmar um 40-50 manns. Stomasamtökin hafa haldið fundi sína í húsnæði félagsins eins og undanfarin ár.

KYNNINGARMÁL

Fjölmiðlar
Starfsmenn hafa átt mjög góð samskipti við fjölmiðla á félagssvæðinu og hafa bæði birst viðtöl í dagblöðum og tímaritum, auk þess sem allir starfsmenn hafa komið oftar en einu sinni í sjónvarpsviðtöl vegna ýmissa viðburða sem tengjast t.d. starfsemi félagins auk þess að vekja athygli á ýmsu sem hefur verið ofarlega á baugi í almennri umræðu í þjóðfélaginu. N4 sjónvarp hefur verið alveg stórkostlegt með að kynna starfsemi okkar og koma til móts við kostnað vegna auglýsinga t.d. í N4 -dagskránni. Færum við þeim bestu þakkir fyrir.

Vefur
Vefsíða félagsins er með lénið www.kaon.is og er keyrð á MOYA vefumsjónakerfi. Á vefsíðunni má m.a. finna viðburðardagatal, fréttir frá félaginu, gagnlegt efni fyrir krabbameinsgreinda og aðstandendur þeirra ásamt upplýsingum um starfsmenn og þjónustu félagins.

Heimsóknum inn á vef félagsins fækkaði á milli ára. Árið 2018 skoða 6.237 manns vefinn, en síðastliðið ár 5.253. Er fækkunin talin skýrast á því að árið 2018 flutti félagið í nýtt húsnæði og fylgdi því mikil aukaumfjöllun.

2018 2019
Janúar 564 245
Febrúar 819 177
Mars 528 274
Apríl 817 484
Maí 1.201 274
Júní 89 216
Júlí 66 122
Ágúst 301 332
September 300 382
Október 367 556
Nóvember 1.003 1300
Desember 182 891
Samtals 6.237 5.253

Samfélagsmiðlar
Samfélagsmiðlar skipa orðið stórt hlutverk í sýnileika félagsins og nálgun þess við skjólstæðinga. Félagið heldur úti síðu á Facebook og miðlar þar upplýsingum um starfsemi félagsins, gagnlegum upplýsingum frá Krabbameinsfélagi Íslands, tilkynningum um breytta opnunartíma osfrv.

Í lok árs 2018 var félagið með 1.355 fylgjendur á Facebook og í lok árs 2019 1.491 fylgjendur, sem gerir aukningu um 136 manns milli ára.


Á döfinni

Kaon_haust_2019

Kaon_flutt_net-01

Starfsemin 2018

1.0 Skrifstofa KAON

Frá 1. janúar 2018 var opið á skrifstofunni mánudaga, miðvikudaga og fimmtudaga frá kl. 13:00 til 16:00 og þriðjudaga frá kl. 13:00-17:00 auk þess sem boðið var upp á viðtalstíma utan opnunartíma á skrifstofunni. Símatími var þessa sömu daga frá kl. 13:00-16:00. Skrifstofan var staðsett í leiguhúsnæði að Glerárgötu 24, 2. hæð, á Akureyri en 20. september var flutt í stærra húsnæði að Glerárgötu 34, 2.hæð og er opnunartími frá 1.september mánudaga, þriðjudaga, miðvikudaga og fimmtudaga frá kl. 13:00 til 16:00 auk þess sem boðið er upp á viðtalstíma utan opnunartíma á skrifstofunni.

Starfsmenn voru fjórir og skiptu á milli sín 2,8 stöðugildum í byrjun árs. Framkvæmdastjóri, Halldóra Björg Sævarsdóttir textílkennari og Katrín Ösp Jónsdóttir hjúkrunarfræðingur voru báðar í 70% stöðu. Eva Björg Óskarsdóttir grafískur hönnuður var ráðin í 100% starf frá Vinnumálastofnun í sex mánuði þar sem VMST greiðir laun og 8% í lífeyrissjóð. Hún sér um net, kynningar– og markaðsmál. Regína Ólafsdóttir er í 40% stöðu auk þess sem Sigrún Jónsdóttir sjúkraþjálfari, Magnfríður Sigurðardóttir iðjuþjálfi og Brynjólfur Ingvarsson geðlæknir eru sjálboðaliðar sem starfa í nánum tengslum við félagið.

Vegna mikils vaxtar hjá félaginu voru stöðugildi aukin. Frá og með 1. september fór Halldóra í 100% stöðu, Katrín í 85% og Eva var ráðin í 100% stöðu. Þann 1. október fór Regína Ólafsdóttir sálfræðingur í 80% stöðu.

Stöðugildi félagsins voru 3,65 um áramót.

2.0 Fundir

2.1 Stjórnarfundir

Stjórnin hélt 10 bókaða stjórnarfundi á árinu 2018.

2.2 Aðalfundur KAON

Aðalfundur félagsins var haldinn á Akureyri 24. apríl 2018. Stjórn lagði fram tillögu um að árgjald til félagsins yrði 3.500 kr. og var sú tillaga samþykkt. Breytingar urðu á stjórn er nýr formaður tók við og einnig komu fjórir nýir meðstjórnendur inn.

2.3 Aðalfundur Krabbameinsfélags Íslands

KAON átti tvo fulltrúa á aðalfundi KÍ að þessu sinni.

2.4 Samráðsfundir

Starfsmenn sóttu tvo samráðsfundi starfsmanna svæðaskrifstofa KÍ.

2.5 Formannafundur

KAON átti tvo fulltrúa á formannafundi KÍ árið 2018.

3.0 Starfsemin

Mjög öflug starfsemi er rekin á vegum og í tengslum við Krabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis. Skráðar heimsóknir á skrifstofu KAON hafa aukist til muna og voru um 1.500 á árinu. Þetta eru einstaklingar sem sækja skapandi handverkið, jóga, karlahittingurinn auk fræðslufunda og námskeiða sem haldin eru á vegum KAON.

Opin hádegishittingur er á þriðjudögum fyrir hópa s.s nýgreinda, aðstandendur og svo Norðan–Kraft sem er hópastarf fyrir yngra fólkið (18-45 ára). Einnig er hópastarf fyrir ekkjur og ekkla, og „Út í lífið“ er hópastarf fyrir konur á vorönn og karla á haustönn. Leshópur og svo Hugræn atferlismeðferð sem fer einnig fram í hópastarfi.

Boðið hefur verið upp á streymi þegar Kraftur hefur verið með fræðslu og einnig þegar fræðsla er hjá Ráðgjafarþjónustunni. Hefur það gefist vel og umræður skapast eftir fræðsluna.

Tókum þátt í Ljósmyndasýningunni „Bleik“ í október sem haldin var á Glerártorgi.

Fyrri hluta árs sóttu u.þ.b. 10 einstaklingar samveru á Keramikloftinu í hverri viku en Keramikloftinu var svo lokað 1. september.

Samtals má því segja að það hafi verið 1.650 heimsóknir í fjölbreytta viðburði og fræðslu á vegum félagsins árið 2018.

3.1 Fræðsla/fundir o.fl.

Starfsmenn sinna ýmiss konar fræðslu sem tengjast forvörnum, stuðningi og kynningu á starfsemi félagsins, fyrir hópa, einstaklinga og heilbrigðisstarfsfólk. Opnunarhátíð var haldin í tilefni af flutningum í nýtt húsnæði í Bleika mánuðinum og Mottuboð haldið í tilefni af Mottumarsdeginum. Jólakransagerð var haldin fyrir ungmenni og aðstandendur.

3.2 Endurhæfing

KAON bauð krabbameinsgreindum og aðstandendum upp á jóga og slökun alla fimmtudaga í húsnæði félagsins sem Katrín og Regína skiptust á að vera með.

  • Vatnsleikfimi í innilaug Sundlaugar Akureyrar tvisvar í viku sem Sigrún Jónsdóttir sjúkraþjálfari sér um.
  • Einstaklingsþjálfun í samstarfi við sjúkraþjálfara á Bjargi tvisvar í viku.
  • Yoga sem Arnbjörg er með er alla miðvikudaga frá 1. október.

3.3 Skapandi handverk og spjall

Skapandi handverk og spjall er í boði alla fimmtudaga frá kl. 13-16 og hefur verið mjög vel sótt. Umsjón hefur Halldóra Björg Sævarsdóttur textílkennari og er boðið upp á samveru þar sem fólk getur komið með handavinnu og spjallað saman yfir kaffibolla. Auk þess sem sérstök fræðsla um valin verkefni hefur verið nokkrum sinnum í vetur í tengslum við handverkið. Í boði hefur verið körfugerð, heklaðar ljósakúlur og heklað utan um krukkur.

3.4 Keramikloftið

Á hverjum miðvikudegi frá kl. 13-18 hittist fólk á Keramikloftinu. Þar er hægt að vinna með gler, mosaik, keramik o.fl. Þessi samvera hefur gefist vel og hefur verið mjög vel sótt. KAON hefur stutt við þessa starfsemi með ýmsu móti frá byrjun. Þessi starfsemi lokaði þann 1. september.

3.5 Karlahópur

Þeir hittast alla laugardaga og spjalla og eru með fræðslufundi.

3.6 Viðtöl og stuðningur við skjólstæðinga

Skráð viðtöl, símtöl og annar stuðningur við skjólstæðinga og aðstandendur undir liðnum samkipti eru 1.730 talsins árið 2018. Það var gert átak í skráningum árið 2018 svo tekið skal fram að samanburður við fyrri ár er erfiður og mögulega skekkja í honum. Eins skal tekið fram að skráning í gestabók sem reynt er að styðjast við gæti verið vanskráð, það eru ekki allir sem muna eftir að skrá sig í bókina svo tölur þar gætu verið mun hærri.

Til gamans eru þessar tölur settar hér fram með fyrrgreindum fyrirvörum.

Tafla 1: Tölulegar upplýsingar frá 2014-2018

2014 2015 2016 2017 2018 Aukning
Skráning úr gestabók 465 450 900 1.240 1.483 20%*
Samskipti 114 108 110 714 1.730 142%*
- Símtöl 79 668
- Tölvupóstur 490 845
- Viðtöl 145 217
Fjöldi viðburða 21 24
Aðsókn á viðburði 1.650

*Aukning milli 2017-2018

3.7 Stóma

Stómasamtökin hafa haldið fundi sína í húsnæði félagsins eins og undanfarin ár.

3.8 Íbúðir Krabbameinsfélagsins í Reykjavík.

KAON greiðir reikninga fyrir afnot af íbúðum og dvöl á sjúkrahóteli að fullu og er þetta alltaf verulega stór útgjaldaliður hjá félaginu.

4.0 Tekjur/ Fjáraflanir

Rekstrarstyrkur frá KÍ greiðir helming af launum starfsmanna og verkefnisstyrkur frá KÍ gerir okkur kleift m.a. að halda námskeið fyrir krabbameinsgreinda og aðstandendur þeirra. Aðrar tekjur eru félagsgjöld og styrkir sem félaginu bárust frá félagasamtökum, fyrirtækjum og einstaklingum á árinu. Sú velvild og stuðningur sem allir þessir fjölmörgu aðilar sýna okkur er ómetanlegur og gerir okkur kleift að styðja á margvíslegan hátt við bakið á þeim íbúum á okkar félagssvæði sem greinast með krabbamein og aðstandendum þeirra.

Öllum þessum aðilum færum við innilega þakkir. Án þessa stuðnings væri þetta ekki mögulegt.

5.0 Húsnæði

Krabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis hafði í mörg ár leigt 110 fermetra húsnæði að Glerárgötu 24. Salurinn rúmaði um 25-30 manns í sæti, auk þess sem skrifstofurými gaf tækifæri til að taka viðtöl. Flutt var í stærra og endurbætt húsnæði sem er um 230 fermetrar, 20. september 2018. Þar er rými fyrir 3 skrifstofur, fjölnota herbergi sem nýtist fyrir hópastarf, fræðslur og jóga, móttaka, tvö viðtalsherbergi og opin aðstaða sem rúmar um 40-50 manns.

6.0 Samskipti við fjölmiðla

Starfsmenn hafa átt mjög góð samskipti við fjölmiðla á félagssvæðinu og hafa bæði birst viðtöl í dagblöðum og tímaritum, auk þess sem allir starfsmenn hafa komið oftar en einu sinni í sjónvarpsviðtöl vegna ýmissa viðburða sem tengjast t.d. starfsemi félagins auk þess að vekja athygli á ýmsu sem hefur verið ofarlega á baugi í almennri umræðu í þjóðfélaginu. N4 sjónvarp hefur verið alveg stórkostlegt með að kynna starfsemi okkar og koma til móts við kostnað vegna auglýsinga t.d. í Sjónvarpsdagskránni. Færum við þeim bestu þakkir fyrir.


Var efnið hjálplegt?