• Krabbameinsfélagið

ยินดีต้อนรับเข้าสู่คลินิกตรวจค้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็ง

 

ยินดีต้อนรับ
เข้าสู่คลินิกตรวจค้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็ง
ปากมดลูกและเต้านม
วัตถุประสงค์ของการค้นหา

คลินิคตรวจค้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็ง จะทำการตรวจสอบความเสี่ยงของโรคมะเร็งรวมสองประเภทด้วยกัน ได้แก่

มะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มต้น

และป้องกันการก่อตัวของโรคมะเร็งของอวัยวะเหล่านี้

(โดยเฉพาะบริเวณปากมดลูก) โดยการหาตรวจหาโรคมะเร็งนี้

ยังเป็นการช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งอื่นๆอีกด้วย

สำหรับสตรีที่มีอายุตั้งแต่ 23-65 ปี จะได้รับเชิญให้เข้ารับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก

และสตรีที่มีอายุตั้งแต่ 40-69 ปี จะได้รับเชิญให้เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

คลินิกตรวจค้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็งตั้งอยู่เมืองเรคยาวิค

ตลอดจนศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ชนบท

และที่แผนกรังสีวิทยาหรือเอซเรย์ที่โรงพยาบาล Fjórðungssjúkrahússins

ตั้งอยู่ที่เมือง อคูเรยรี่  นอกจากนั้นท่านยังสามารถขอรับการตรวจได้ที่ศูนย์สูติ-นรีเวชทุกแห่ง

โดยจะทำการป้ายเซลล์จากมดลูกส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจหาเซลล์ที่ผิดปกติ

และยังสนับสนุนให้สตรีไปทำการค้นหาความเสี่ยงมะเร็งเต้านมอีกด้วย

ในการจัดและดำเนินการของคลินิกตรวจค้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็งนี้

ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานประกันสุขภาพและกรมการแพทย์

องค์การ

การเตรียมตัว

เมื่อท่านมาเพื่อขอรับการตรวจ ท่านจะต้องทำการลงบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพของท่าน

ซึ่งท่านสามารถขอรับความช่วยเหลือได้

พยาบาลจะเป็นผู้ให้การช่วยเหลือท่าน ข้อมูลด้านสุขภาพ

อาทิเช่น เคยผ่านการผ่าตัด ประจำเดือนมาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ คลอดบุตรกี่ครั้ง

การคุมกำเนิด หรือฮอร์โมนทดแทน และไม่ว่า

ท่านมีอาการหรือเจ็บป่วยใดๆ ในเดือนที่ผ่านมา

ข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้ จะมีความสำคัญต่อการตรวจ

เนื้อเซลล์จากปากมดลูกหรือการฉายเอกซเรย์ของเต้านม

นอกจากนั้นยังสามารถใช้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะถูกนำไปใช้

หากจำเป็นต้องทำการวิจัยเพิ่มเติม

หลังจากลงทะเบียนประวัติสุขภาพของท่านเสร็จเรียบร้อย

ท่านจะต้องไปนั่งรอ เพื่อรอการเรียกเข้าไปฉายเอกซเรย์ของเต้านม

และตรวจคัดกรองมะเร็งปาก สำหรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

จะมีการแนะนำให้ท่านปัสสวะก่อนรับการตรวจหากท่านสามารถทำได้

การตรวจ 

พยาบาลผดุงครรภ์ผู้ที่ได้รับการอบรมมาพิเศษ ของคลินิกตรวจค้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็งปากมดลูกเมืองเรคยาวิค หรือศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ชนบท จะเป็นผู้เก็บตัวอย่างเซลล์จากปากมกลูก

หลังจากการการเก็บตัวอย่างเซลล์ อาจมีเลือดออกเล็กน้อยไม่ผิดปรกติแต่อย่างไร

ฉะนั้นมีท่านไม่ต้องเป็นกังวล

หากท่านอายุ 40 ปีหรือมากกว่าก็จะต้องรับการฉายเอกซเรย์ทรวงอกควบคู่ไปด้วย

หากผลการตรวจมีอาการผิดปรกติ พยาบาลจะแจ้งให้ท่านทราบทันที

เช่นพบว่า เคยมีประวัติเลือดออกผิดปกติหรือการติดเชื้ออยู่ภายในช่องคลอด

ผลของการตรวจหาค้นหาความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมนี้

จะใช้เวลาประมาณสามสัปดาห์ หากพบสิ่งผิดปรกติใดๆ ก็จะส่งจดหมายมาถึงท่าน

 เพื่อเชิญมาทำการตรวจสอบเพิ่มเติมในขั้นต่อไป

การวิจัยต่อเนื่อง

ในที่นี้จะกล่าวถึง การศึกษาติดตามที่สำคัญของการทำวิจัยต่อเนื่องที่พบมากที่สุด

ได้แก่การตรวจสอบด้วยการเอกซ์เรย์ หรือเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อเซลล์เพิ่มเติม

การศึกษาวิจัยเพิ่มเติมนี้ ดำเนินการโดยแพทย์ที่มีการฝึกอบรมและมีความเชี่ยวชาญ

ในการวินิจฉัยโรคที่มักเกินขึ้นกับอวัยวะเหล่านี้ของร่างกาย

•หากผลของเอ็กซเลย์ออกมาผิดปกติ ก็จะแนะนำให้ท่านกลับมาทำการวิจัยเพิ่มเติม ด้วยการฉายเอกซเรย์เต้านมอีกครั้ง อาจจะต้องให้ท่านมาทำการวิจัยเพิ่มเติม ที่แผนกรังสีวิทยา

ส่วนใหญ่มักจะต้องฉายเอกซ์เรย์เพิ่มเติม หรืออาจจะทำอัลตราซาวนด์ หรือการนำตัวอย่างเซลล์เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์

•หากมีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ที่พบในตัวอย่างเนื้อเยื่อจากปากมดลูก อาจ

จำเป็นที่จะต้องนำตัวอย่างเซลล์ออกมาตรวจใหม่อีกครั้งภายในเวลาหนึ่งหรือ

สองเดือน หรือไม่ก็ต้องใช้การส่องกล้อง ซึ่งในการส่องกล้อง ก็จะทำการนำชิ้นเนื้อ

ปากมดลูกออกมาตรวจด้วย

•ในกรณีที่ตรวพบว่ามีสภาวะติดเชื้อในช่องคลอดขณะตรวจ ท่านจะได้รับใบสั่งยา

ทันที หรืออาจจะส่งมาให้ท่านหลังจากทราบผลการตรวจเซลล์แล้ว

 •แม้การตรวจจะมีผลออกมาตามปกติ  และการวิจัยอาจ

มีบริเวณแผลที่ปากมดลูกหรือเต้านม ก็อาจจะทำการเชิญท่านเพื่อมาทำการตรวจสอบอีกครั้ง

และคุณควรจะต้องระวังอาการใหม่ ที่อาจจะเกิดขึ้นของอวัยวะดังกล่าวนี้

การตรวจสอบ 

หากมีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์จากเนื้อเยื่อปากมดลูก จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง

คอยระวังอาการ เพราะการเปลี่ยนแปลง อาจนำไปสู่การติดเชื้อ HPV ซึ่งเป็นการติดเชื้อไวร้ส  และอาจต้องใช้เวลาในการรักษา ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเชื้อ HPV ได้จากเวปไซท์ hpv.is

ข้อตกลงกับสำนักงานประกันสุขภาพไอซ์แลนด์ (Sjúkratryggingar Íslands)

จากข้อตกลงกับสำนักงานประกันสุขภาพไอซ์แลนด์

และจากการปรึกษาหารือกับผู้อำนวยการสาธารณสุข คลินิกตรวจค้นหา

ความเสี่ยงโรคมะเร็งมีหน้าที่รับผิดชอบ สำหรับการตรวจสอบและติดตามผล

สตรีทุกท่านที่ได้รับการวินิจฉัย และมีการเปลี่ยนแปลง

ของเซลล์ที่บริเวณปากมดลูก โดยไม่คำนึงว่าคลินิกตรวจค้นหา

ความเสี่ยงโรคมะเร็ง หรือคลินิคแพทย์ทั่วๆไปจะเป็นผู้เก็บตัวอย่างเซลล์ก็ตาม

เอกสารสิ่งพิมพ์

เอกสารสิ่งพิมพ์ของสมาคมต่อต้านโรคมะเร็ง จะจัดวางไว้ตามคลินิกหรือศูนย์อนามัยทุกแห่ง

ในร้านขายยาหลายๆแห่ง นอกจากนี้คุณยังสามารถหาดูได้จากเวปไซท์ของสมาคมฯ

www.krabb.is

เมื่อท่านได้รับจดหมายจากคลินิกตรวจค้นหา

ความเสี่ยงโรคมะเร็งแล้ว ท่านสามารถโทรจองเวลาได้ที่

โทรศัพท์หมายเลข 540 1919

สมาคมต่อต้านโรคมะเร็ง

เดือนพฤษภาคมปี 2004

แก้ไขเมื่อเดือนสิงหาคม 2016

ผู้เขียน: Kristján Sigurðsson, หัวหน้าแพทย์

ประจำคลินิกตรวจค้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็ง

สำนักพิมพ์: Krabbameinsfélag Reykjavíkur,

ตัวแทน สมาคมต่อต้านโรคมะเร็ง

Fræðsluupplýsingar fyrir krabbameinsleit á erlendum tungumálum eru unnar í samstarfi við Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi (www.sfs.is)