Beint í efni

ยินดีต้อนรับเข้าสู่คลินิกตรวจค้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็ง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่คลินิกตรวจค้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็ง ปากมดลูกและเต้านม วัตถุประสงค์ของการค้นหา

(tómt að mestu)

คลินิคตรวจค้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็ง จะทำการตรวจสอบความเสี่ยงของโรคมะเร็งรวมสองประเภทด้วยกัน ได้แก่