Lyfjameðferð

Krabbameinslyfjameðferð er ein tegund krabbameinsmeðferða. Meðferðin felur í sér gjöf frumueyðandi lyfja. Frumueyðandi lyf hafa áhrif á frumur í vexti, það er að segja truflun verður á frumumyndun og þær missa hæfileikann til að skipta og fjölga sér.

Lyfin berast með blóðrásinni um líkamann hvort semþau eru gefin í æð, vöðva eða í töfluformi. Þess vegna hafa þau ekki einungis áhrif á krabbameinsfrumurnar heldur einnig á aðrar frumur í líkamanum. Þetta á aðallega við frumur sem eru hraðar í vexti og skipta sér oft eins ogfrumur í beinmerg, í slímhúð meltingarvegar, frumur í kynkirtlum og hársverði. Áhrifin á þessar frumur eru tímabundin, þar sem þær koma til með að endurnýja sig.

Til eru margar tegundir krabbameinslyfja semvinna á mismunandi hátt á krabbameinsfrumunum.Því getur reynst nauðsynlegt að gefa fleiri en eitt lyf í senn, en það fer eftir eðli sjúkdómsins hvernig samsetning lyfjameðferðarinnar er. Lyfin er hægt að gefa á mismunandi hátt allt eftir því hvaða krabbamein er verið að meðhöndla. Algengast er að gefa lyfin í æð, en einnig sem töflur um munn, inngjöf í vöðva, undir húð eða í vökvarýmið umhverfis mænu. Í sumum tilvikum er fleirien ein leið notuð.

Það er einstaklingsbundið hversu oft og hve lengi lyfin eru gefin. Einnig er mismunandi hversu langur tími líður á milli lyfjagjafa. Hver lyfjagjöf getur staðið í nokkrar mínútur, klukkustundir eða nokkra daga í einu. Algengt er að gefa lyfin með 3-4 vikna millibili í 1-2 ár.

Meðferðin er oftast gefin á göngu- og dagdeildum og stundum krefst hún innlagnar á legudeild.Þú færð nánari upplýsingar um þá meðferð sem þú færð, aukaverkanir og möguleg úrræði hjá þínum lækni og hjúkrunarfræðingi.

Ítarefni

Klínískar leiðbeiningar um líknarmeðferð

Bandarísk upplýsingasíða um heilbrigðismál

Léttu þér lífið í lyfjameðferð - bæklingur með góðum ráðum fyrir þig, ættingja og vini (2018)

Heimildir

Landspítali háskólasjúkrahús, Fræðsluefni fyrir krabbameinsdagbók. Unnið af Arndísi Jónsdóttur, Kristínu Láru Ólafsdóttur og Svandísi Írisi Hálfdánardóttur, janúar 2014.


Var efnið hjálplegt?