Um Vísindasjóðinn

Hér má lesa um stofnun, starfsemi, skipulag og reglur Vísindasjóðsins. Upplýsingar fyrir sjóðsstjórn og Vísindaráð, ársreikningar og ársskýrslur.

Vísindasjóðurinn var stofnaður 16. desember 2015 af Krabbameinsfélagi Íslands, svæðafélögum og stuðningshópum. Jafnframt runnu tvær erfðagjafir inn í sjóðinn; Minningarsjóður Ingibjargar Guðjónsdóttur Johnson og sjóður Kristínar Björnsdóttur, fyrrverandi starfsmanns Sameinuðu þjóðanna. Stofnfé sjóðsins voru rúmar 250 milljónir króna. 

Tilgangur sjóðsins er að efla íslenskar rannsóknir á krabbameinum, meðal annars með því að styrkja með fjárframlögum rannsóknir á orsökum krabbameina, forvörnum, meðferð og lífsgæðum sjúklinga. 

Með hliðsjón af því stofnframlagi sem kom úr sjóði Kristínar Björnsdóttur er sérstaklega tekið fram að sjóðurinn styrkir rannsóknir krabbameina í börnum og unglingum og aðhlynningu krabbameinssjúkra barna.

Krabbameinsfélag Íslands fjármagnar sjóðinn með styrkjum og gjöfum frá almenningi og fyrirtækjum.
Fyrirspurnum má koma á framfæri á netfangið visindasjodur@krabb.is.

Úthlutanir úr sjóðnum

Vísindasjóður Krabbameinsfélagsins hefur úthlutað styrkjum að vori til síðan árið 2017. 

Úthlutun 2020

Laugardaginn 5. júní 2020 var úthlutað í þriðja sinn úr Vísindasjóði Krabbameinsfélags Íslands. Heildarupphæð styrkja var 69,2 milljónir króna og voru 11 verkefni styrkt. Þar af voru fimm framhaldsverkefni og sex ný verkefni. Upplýsingar um styrki 2020 er að finna hér.

Úthlutun 2019

Föstudaginn 10. maí 2019 var úthlutað í þriðja sinn úr Vísindasjóði Krabbameinsfélags Íslands. Heildarupphæð styrkja var 60,3 milljónir króna og voru 12 verkefni styrkt. Þar af voru sex verkefni að hljóta styrk í fyrsta sinn, þrjú verkefni hlutu styrk úr sjóðnum í annað sinn og þrjú verkefni hlutu styrk úr sjóðnum í þriðja sinn. Upplýsingar um styrki 2019 og lýsingar á rannsóknum er að finna hér.

Úthlutun 2018

Fimmtudaginn 17. maí 2018 var úthlutað í annað sinn úr Vísindasjóði Krabbameinsfélags Íslands. Heildarupphæð styrkja var 55,5 milljónir króna og voru 13 verkefni styrkt. Upplýsingar um styrki 2018 og lýsingar á rannsóknum er að finna hér.

Úthlutun 2017

Laugardaginn 6. maí 2017 var úthlutað í fyrsta sinn úr Vísindasjóði Krabbameinsfélags Íslands. Heildarupphæð styrkja var 42,6 milljónir króna og voru 11 verkefni styrkt. Upplýsingar um styrki 2017 og lýsingar á rannsóknum er að finna hér. 

Styrktaraðilar sjóðsins

Fyrirtæki eða einstaklingar geta samkvæmt skipulagsskrá sjóðsins orðið styrktaraðilar hans að uppfylltum eftirfarandi skilyrðum:

 • Framlag viðkomandi þarf að nema tiltekinni lágmarksfjárhæð eða ná yfir tiltekið lágmarkstímabil, hvoru tveggja skv. ákvörðun stjórnar hverju sinni.
 • Starfsemi viðkomandi má ekki vera í andstöðu við gildi og stefnu Krabbameinsfélags Íslands.

Stjórn félagsins tekur til umfjöllunar umsóknir og/eða tillögur að samningum við styrktaraðila. 

Heimilt er að veita styrktaraðila tímabundna heimild til að auðkenna sig opinberlega sem styrktaraðila sjóðsins og nota í kynningarefni sínu merki sjóðsins. Umfang og eðli heimildarinnar skal háð ákvörðun stjórnar hverju sinni.

Hvernig tryggjum við stuðning við bestu rannsóknirnar?

Vísindasjóður Krabbameinsfélagsins leggur sig fram um að styðja bestu rannsóknir landsins á sviði krabbameina. Allar umsóknir sem berast fara í gegnum ítarlegt matsferli. Vísindaráð Krabbameinsfélagsins, sem hverju sinni er skipað níu reynslumiklum vísindamönnum með ólíka sérþekkingu, fer yfir allar umsóknirnar. 

Sérstaklega er lögð áhersla á að skoða hvort:

 • markmið rannsóknar sé skýrt og samræmist tilgangi sjóðsins.
 • stöðu þekkingar á fræðasviði verkefnisins sé vel lýst.
 • vísindalegt gildi verkefnis sé ótvírætt og rannsóknin leiði til nýrrar þekkingar.
 • vísindalegur styrkur umsækjenda sé útlistaður og að til staðar sé nauðsynleg aðstaða og fagleg þekking.
 • öllum þáttum aðferðafræðinnar sé lýst og val á úrtaki/þýði útskýrt.
 • rannsóknaráætlun sé raunhæf og í samræmi við markmið og skýrar upplýsingar gefnar um vinnufyrirkomulag og verkaskiptingu/vinnuframlag innan rannsóknarhópsins.
 • fjárhagsáætlun sé raunsæ og nákvæm og skýrt hvernig nota eigi peningana.

Vísindaráðið skilar umsögn um sérhverja umsókn þar sem heildarniðurstöður eru dregnar fram og tilteknir helstu kostir og gallar umsóknar. Vísindaráð leggur til vísindalega forgangsröðun á styrkumsóknum til stjórnar Vísindasjóðsins.

Stjórn Vísindasjóðsins, sem hverju sinni skal skipuð sjö einstaklingum, tekur síðan ákvörðun um úthlutun úr sjóðnum.

Stjórn Vísindasjóðs Krabbameinsfélagsins 

Stjórn sjóðsins skal móta stefnu hans, tryggja að nægilegt eftirlit sé haft með reikningshaldi og meðferð fjármuna sjóðsins og ber ábygð á að stofnframlag og aðrar eigur sjóðsins séu ávaxtaðar með tryggilegum hætti. Stjórn sjóðsins hefur ákvörðunarvald við úthlutun úr sjóðnum að fenginni umsögn Vísindaráðs um styrkumsóknir. Stjórn sjóðsins ber ábyrgð á því að úthlutun styrkja sé í samræmi við úthlutunarreglur og skipulagsskrá sjóðsins. 

Eftirfarandi aðilar skipa stjórn Vísindasjóðs Krabbameinsfélagsins árið 2021:

 • Sigríður Gunnarsdóttir, formaður, framkvæmdastjóri hjúkrunar á Landspítala
 • Ásgerður Sverrisdóttir, krabbameinslæknir á Landspítala
 • Guðbjörg Edda Eggertsdóttir, fv. forstjóri Actavis
 • Guðrún Sigurjónsdóttir, hjúkrunarfræðingur, fv. stjórnarmaður Krabbameinsfélagsins og Ingibjargarsjóðs
 • Helgi Sigurðsson, prófessor við Háskóla Íslands og yfirlæknir á Landspítala
 • Sigurður B. Stefánsson, fv. framkvæmdastjóri VÍB hf.
 • Tinna Laufey Ásgeirsdóttir, prófessor við Háskóla Íslands
 • Ársæll Már Arnarsson, varamaður
 • Ragnheiður Haraldsdóttir, varamaður, hjúkrunarfræðingur, fv.forstj. Krabbameinsfélagsins

Vísindaráð Krabbameinsfélagsins 

Hlutverk Vísindaráðs Krabbameinsfélags Íslands er að fjalla faglega um umsóknir um styrki í Vísindasjóði Krabbameinsfélagsins og Norræna krabbameinssambandsins, NCU. Stjórn Krabbameinsfélags Íslands getur auk þess óskað umsagnar ráðsins um vísindaleg málefni.

Eftirfarandi aðilar skipa Vísindaráð Krabbameinsfélagsins árið 2021:

 • Eiríkur Steingrímsson, formaður, prófessor við læknadeild Háskóla Íslands
 • Arna Hauksdóttir, prófessor í lýðheilsuvísindum við Háskóla Íslands
 • Heiðdís Valdimarsdóttir, sálfræðingur og prófessor við Háskólann í Reykjavík
 • Hrönn Harðardóttir, lyf- og lungnalæknir við Landspítala
 • Nanna Friðriksdóttir, sérfræðingur í hjúkrun krabbameinssjúklinga og klínískur lektor við Landspítala
 • Sigurður Guðjónsson, þvagfæraskurðlæknir og lektor við læknadeild Háskóla Íslands
 • Sigurður Yngvi Kristinsson, læknir og prófessor í blóðsjúkdómafræði við Háskóla Íslands
 • Valborg Guðmundsdóttir, doktor í kerfislíffræði og nýdoktor við læknadeild Háskóla Íslands
 • Vilmundur Guðnason, læknir, prófessor og forstöðulæknir Hjartaverndar

Ársreikningar Vísindasjóðs 

 

Árlegar skýrslur stjórnar Vísindasjóðs til stjórnar Krabbameinsfélags Íslands