Um Krabbameinsfélagið

Krabbameinsfélag Íslands var stofnað 27. júní 1951. Aðildarfélög eru um 30, bæði svæðafélög um land allt og stuðningshópar sjúklinga.

Krabbameinsfélag Íslands var stofnað 27. júní 1951. Aðildarfélög eru um 30, bæði svæðafélög um land allt og stuðningshópar sjúklinga. Aðalfundur, sem haldinn er árlega, kýs sjö manna stjórn sem kemur saman að jafnaði mánaðarlega til funda. Velta Krabbameinsfélags Íslands eru rúmlega 800 milljónir króna á ári. Starfsmenn eru um 56 í um 43 stöðum. Helstu tekjustofnar eru ríkisframlag, gjöld fyrir veitta þjónustu og ekki síst stuðningur almennings.

Leit að krabbameini í leghálsi og brjóstum er umfangsmesta verkefni Krabbameinsfélagsins. Samkvæmt samningi við heilbrigðisyfirvöld sér félagið um skipulag og framkvæmd krabbameinsleitar, sem nær til kvenna á aldrinum frá 23 ára til 69 ára. Leitarstarfið fer fram í Skógarhlíðinni í Reykjavík og eftir skipulagi á heilsugæslustöðvum.

Krabbameinsskráin tók til starfa 1954. Safnað er upplýsingum um alla sem greindir eru með krabbamein. Úrvinnsla gagna miðar að því að afla þekkingar á orsökum og eðli krabbameina og er grunnur að faraldsfræðirannsóknum. Nýverið var hafin skráning á stigun krabbameina, sem eykur notagildi efniviðarins fyrir klínískt starf og mun nýtast vel í rannsóknum.

Krabbameinsfélagið beitir sér fyrir margvíslegum réttindum og hagsmunum sjúklinga, m.a. með því að beina upplýsingum og athugasemdum til stjórnvalda, veita umsagnir um mál og taka þátt í opinberri umræðu um málefni þessa hóps. Nú er unnið að gerð íslenskrar krabbameinsáætlunar í velferðarráðuneytinu, en við hana eru bundnar miklar vonir félagsmanna og annarra þeirra er vilja vinna málstað krabbameinssjúklinga gagn.

Fræðsla og útgáfa eru stór þáttur í forvarnastarfi Krabbameinsfélagsins. Félagið hefur á síðustu árum lagt vaxandi áherslu á vefsíðuna félagsins, og það verður gert áfram, en þar er mikill fróðleikur um krabbamein. Krabbameinsfélag Reykjavíkur hefur tekið að sér fræðslu um krabbamein í nafni heildarsamtakanna á grundvelli samnings þar að lútandi.

Krabbameinsfélag Íslands hefur lagt ómælda fjármuni til margvíslegra rannsókna á sviði krabbameina, m.a.með rekstri rannsóknastofu og söfnun og varðveislu lífsýna. Nú er í undirbúningi stór rannsókn með Háskóla Íslands sem taka mun til 100.000 Íslendinga. Vísindaráð félagsins gerir tillögur um úthlutun styrkja,m.a. úr 100 milljóna króna rannsóknasjóði norrænu krabbameinsfélaganna (NCU). Unnið er að því að mynda vísindasjóð sem gæti orðið öflugt tæki til að efla rannsóknir á þessu sviði hér á landi.

Stuðningur við sjúklinga og aðstandendur þeirra er eitt af forgangsverkefnum Krabbameinsfélagsins. Ráðgjafarþjónusta Krabbameinsfélagsins tók til starfa 2007 á grunni Krabbameinsráðgjafar félagsins og er ætluð þeim sem greinast með krabbamein og aðstandendum og vinnur náið með stuðningshópum félagsins. Þar eru starfandi m.a. hjúkrunarfræðingar og félagsráðgjafar. Ýmis námskeið eru haldin fyrir sjúklinga og aðstandendur, og nú einnig fyrir starfsfólk heilbrigðisþjónustu sem sinnir þessum hópi sjúklinga. Krabbameinsfélagið á átta íbúðir, ásamt öðrum, þar sem krabbameinssjúklingar af landsbyggðinni geta dvalið með fjölskyldu sinni meðan á meðferð stendur.

Nokkur svæðafélög hafa ráðið starfsmenn og opnað þjónustuskrifstofur . Þessar skrifstofur eru á Akranesi, á Ísafirði, á Sauðárkróki, á Akureyri, á Reyðarfirði, í Vestmannaeyjum á Selfossi og í Reykjanesbæ. Ráðgjafarþjónustan er faglegt bakland fyrir þjónustuskrifstofurnar.

Markaðsmál hafa á síðustu árum hlotið meira vægi en áður. Krabbameinsfélagið hefur síðan árið 2000 skipulagt árveknis- og fjáröflunarátak um brjóstakrabbamein í október undir merkjum „ Bleiku slaufunnar “. Síðustu ár hefur marsmánuður verið helgaður átakinu „ Karlmenn og krabbamein “. Mælingar á árangri þessara átaksverkefna sýna að þau ná athygliog hafa áhrif.

Skrifstofa félagsins sinnir stjórnun, þjónar áðurnefndum starfsdeildum og annast almenna afgreiðslu


Var efnið hjálplegt?