Fjöldi tilfella eftir aldri 2013-2017, konur

Fimm ára uppsafnaður fjöldi tilfella eftir aldri 2013-2017, konur