Fjöldi nýrra tilfella 1955-2017, konur

Fimm ára uppsafnaður fjöldi nýrra tilfella 1955-2017, konur