Fjöldi dauðsfalla 1955-2017, konur

Uppsafnaður fjöldi látinna á 5 árum 1955-2017, konur