Fjöldi dauðsfalla 1955-2017, karlar

Uppsafnaður fjöldi látinna á 5 árum 1955-2017, karlar